Åpent møte: Går vi på et etisk nederlag i patentpolitikken?

Litteraturhuset i Oslo, møterom Kjelleren, 3. desember 2015

 

Se møtet streamet her!

 

Program 12.30 – 14.30, lett lunsj serveres fra 12.00

 

I 2004 implementerte Norge det europeiske bioteknologidirektivet. Direktivet setter spesifikke rammer for patentering av oppfinnelser på bioteknologiområdet, som gener. I forbindelse med implementeringen var det en bred diskusjon av de verdimessige sidene ved å skulle ta patent på bioteknologiske oppfinnelser og en rekke tiltak ble innført i norsk patentlovgivning, bl.a. opprettelsen av Den etiske nemnd for patentsaker (Patentnemnda). I disse dager diskuteres det å fjerne tiltakene. Samtidig gjør den raske teknologiske utviklingen det viktigere enn noensinne å diskutere de etiske sidene ved patentering. Viktige spørsmål er:

 

.              Hvilke (forsknings)etiske spørsmål reises med patentering?

.              Hvordan ivaretas etiske aspekter i dagens praksis?

.              Hvilke tiltak kan styrke en etisk basert patentpraksis?

 

I forbindelse med at forslaget om revisjon av patentloven skal til politisk behandling ønsker vi å sette slike spørsmål på dagsorden. Med innledere fra offentlig forvaltning og forskning inviterer vi til en åpen diskusjon.

Program

12.30 – 12.50: Velkommen og introduksjon om hvilke verdier som står på spill innen biopatent-politikken. Ellen-Marie Forsberg, prosjektleder PatentEtikk-prosjektet, Høgskolen i Oslo og Akerhus

12.50 – 13.05: Hvordan etiske aspekter ivaretas i dagens praksis. Bjørn Lillekjendlie, direktør for Patentavdelingen, Patentstyret

13.05 – 13.20: Hvilke endringer kan gjøres for å styrke samfunnsmessige verdiers rolle i norsk patentpraksis? Sissel Rogne, direktør Bioteknologirådet

13.20 – 13.30: Kommentar fra Harald Irgens-Jensen, Førsteamanuensis – Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

13.30 – 13.40: Kommentar fra Teshome Hunduma, politisk rådgiver, Utviklingsfondet

13.40 – 13.50: Kommentar fra Ove Bernt Trellevik (H) fra Næringskomiteen

13.50 – 14.20: Åpen diskusjon med panelet

14.20 – 14.30: Avsluttende refleksjoner. Helene Ingierd, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi

Seminaret er arrangert av

  • PatentEtikk-prosjektet på Høgskolen i Oslo og Akershus [https://hioaresponsibleinnovation.wordpress.com/projects/patentethics/]
  • De nasjonale forskningsetiske komiteene
  • Bioteknologirådet

Finansiert av Norges Forskningsråds ELSA-program, gjennom PatentEtikk-prosjektet.

Seminaret er gratis, men av praktiske grunner ber vi om påmelding til Anders.B.Hanssen@afi.hioa.no.

Advertisements